Dịch thuật Cơ-đốc giáo

Vì sao chọn Dịch Giả Cơ Đốc?
Như bạn có thể đã biết, muốn kê toa thuốc thì cần có bác sĩ, muốn diễn giải pháp luật thì cần có luật sư,  và muốn lái xe thì cần có tài xế …v.v…
Do đó, muốn dịch một văn bản của đạo Cơ Đốc thì cần có một người theo đạo Cơ Đốc, đó là câu trả lời cho câu hỏi trên. Chỉ có dịch giả Cơ Đốc mới có thể truyền đạt được ý nghĩa thực sự trong văn bản của bạn, chỉ có dịch giả Cơ Đốc mới có thể nhận ra ý nghĩa sâu sắc trong bài viết của bạn.

Vì Sao Lại Là Dịch Giả Bản Xứ?
Một dịch giả bản xứ là yếu tố thiết yếu tạo ra bản dịch hoàn hảo và dễ hiểu. Dịch giả bản xứ sẽ biết nhiều cách khác nhau để diễn tả bằng ngôn ngữ riêng của địa phương mình ý nghĩa của văn bản của bạn. Dịch giả bản xứ không chỉ đơn thuần dịch nguyên văn, mà phải chuyển đổi văn bản của bạn sang ngôn ngữ đích sao cho mọi người đều có thể hiểu trọn vẹn. Đó là lý do vì sao bạn cần một dịch giả bản xứ, là người biết những gì Hợp và Không Hợp, những gì Bên Trong và những gì Bên Ngoài của ngôn ngữ.

Quyết định
Tại “Dịch thuật Cơ Đốc” chúng tôi đã lập các nhóm Cơ Đốc, vì hiểu rằng để dịch được các mục báo, sách, thuyết giảng, bướm quảng cáo, Nghiên Cứu Kinh Thánh và các mục khác ….. chắc chắn bạn phải cần một chuyên gia theo đạo Cơ Đốc để thu xếp việc dịch cho bạn; qua nhiều năm chúng tôi đã thấy các bài bản của các giáo đoàn được dịch bởi các dịch giả không Cơ Đốc ra sao, và xin hãy tin tôi, rằng thực sự có một khác biệt lớn, mà chúng tôi gọi là “khác biệt tâm linh” trong dịch thuật.
Điều đó không có nghĩa là các dịch giả không theo đạo Cơ Đốc không thể thực hiện dịch thuật cho bạn, không, chúng tôi không bao giờ tuyên bố như vậy, có điều là bác sĩ mới là người kê toa thuốc chứ không phải bệnh nhân; cũng vậy, các dịch giả Cơ Đốc là những người thích hợp cho việc dịch thuật về Cơ Đốc giáo và lấp đầy được “khác biệt tâm linh”.